7. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine

19.-22.04.2018., Amadria, Šibenik

7. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine

19.-22.04.2018., Amadria, Šibenik

7. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine

Solaris Beach Resort, Šibenik, Croatia

19.-22.04.2018., Amadria, Šibenik