Međunarodni kongres – starenje s HIV-om, pristup sveobuhvatnoj skrbi

15. ožujak, 2018., Hotel Dubrovnik, Zagreb

Međunarodni kongres – starenje s HIV-om, pristup sveobuhvatnoj skrbi

Međunarodni kongres – starenje s HIV-om, pristup sveobuhvatnoj skrbi

Hotel Dubrovnik, Gajeva ulica, Zagreb, Croatia