Pedijatrijski kongres 2018 | 13. kongres hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem

Pedijatrijski kongres 2018

11. - 14.10.2018, Amadria park, Solaris, Šibenik

Pedijatrijski kongres 2018

13. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem I 12. Kongres pedijatrijskog društva HUMS-a – 11. – 14.10.2018, Amadria park, Solaris, Šibenik

Čast nam je i zadovoljstvo najaviti 13. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva i 12. Kongres Pedijatrijskog društva Hrvatske udruge medicinskih sestara.

Kongresi će se održati od 11. do 14. listopada 2018. godine u srcu Dalmacije, u toplom i prijateljskom ozračju Amadria parka Solaris u neposrednoj blizini Šibenika. Šibenik i šibenska okolica stjecište su hrvatske povijesti, utkane u bezgraničnu ljepotu krajolika, hrvatskog tradicionalnog jezika, umjetnosti i glazbe.

Pedijatrijski kongres 2018

Amadria Park, Hoteli Solaris, Šibenik, Croatia

13. Kongres Hrvatskog pedijatrijskog društva HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem I 12. Kongres pedijatrijskog društva HUMS-a – 11. – 14.10.2018, Amadria park, Solaris, Šibenik

The Aesthetic Medicine Congress 2018 – Dubr…

Zadovoljstvo nam je ugostiti Vas na The Aesthetic Medicine Congress, koji će se održati od 19. do 21. listopada 2018., u Hotelu Palace …

Saznajte više
Registracija