EU fond

EU fond

Internacionalizacija poslovanja tvrtke CONVENTUS CREDO d.o.o.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. je potpisan 29.05.2020., te su započeli s provedbom projekta „Internacionalizacija poslovanja tvrtke CONVENTUS CREDO d.o.o.“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija. Provedba projekta „Internacionalizacija poslovanja tvrtke CONVENTUS CREDO d.o.o.“ doprinosi rastu i razvoju poslovanja, povećanju prihoda, povećanju broja djelatnika. Provedbom projekta osigurat će se izlazak na nova inozemna tržišta.

Podaci o projektu:

Naziv projekta: Internacionalizacija poslovanja tvrtke CONVENTUS CREDO d.o.o.

Opći cilj: Cilj projekta je internacionalizacija poslovanja tvrtke CONVENTUS CREDO d.o.o. Ostvarenjem projekta rezultirat će rastom i razvojem poslovanja, povećanju prihoda, povećanju broja djelatnika. Provedbom projekta tvrtka se želi proširiti i ojačati na postojećem međunarodnu tržištu, ali isto tako se proširiti i na nova svjetska tržišta.

Specifični ciljevi:

  • Postati vodeća tvrtka na području Europske unije u pružanju usluga organiziranja i vođenja međunarodnih i svjetskih kongresa, simpozija, seminara, skupova itd.
  • Povećavati svoju konkurentnost, reputaciju i prepoznatljivost odnosno tržišni udio
  • Povećati svoje prihode i dobit temeljem angažiranja stranih međunarodnih klijenata, organizacija ili ustanova

Ukupna vrijednost projekta: 1.403.681,43 HRK

EU sufinanciranje projekta: 662.674,59 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 26.08.2019. – 26.12.2022.

Kontakt osoba: Nina Vrdoljak, direktorica, +385 098406728, nina@conventuscredo.hr