10. Kongres KoHOM-a

10. Kongres KoHOM-a

23.-26.05.2019, Šibenik

10. Kongres KoHOM-a

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova – Eleanor Roosevelt

Poštovani i dragi kolegice i kolege, dragi prijatelji,

“Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova” Eleanor Roosevelt

Nekada davno postojali su vračevi, pa nakon toga liječnici koji su primarno bili kirurzi. Vremenom, kako su se razvijale nove spoznaje, razvijala se i medicina, odvajale su se pojedine grane medicine i tako sve do Andrije Štampara i prvih začetaka javnog zdravstva. Konačno se pojavila i “kraljica medicine” specijalizacija iz obiteljske medicine. Krenula je edukacija pučanstva o javnozdravstvenim problemima.