5. Simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara sa međunarodnim sudjelovanjem

12. - 15. rujan 2013.

5. Simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara sa međunarodnim sudjelovanjem

Premantura, od 12. do 15. rujna 2013. godine

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji, dobrodošli na 5. Simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara sa međunarodnim sudjelovanjem, od 12. do 15. rujna 2013. godine, koji se tradicionalno održava u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu u Premanturi (Istra). Organizatori Simpozija su Društvo oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara i Hrvatska udruga medicinskih sestara. Glavna tema ovogodišnjeg Simpozija je “Medicinska sestra i glaukom“. Glaukom je očna bolest koja predstavlja jedan od vodećih uzroka sljepoće u svijetu. Ova tema biti će obrađena kroz više plenarnih predavanja domaćih i stranih predavača, mini Simpozija i okruglog stola, u okviru kojih će biti prezentirani najsuvremeniji

stavovi i dosadašnja iskustva u liječenju, dijagnostici i zdravstvenoj njezi bolesnikaoboljelih od glaukoma. Želimo vas upoznati s uzrocima, simptomima, dijagnostičkim metodama, preventivnim mjerama i suvremenim načinom liječenja glaukoma. Stečeno znanje podijelite sa kolegicama, kolegama i vašim bolesnicima te ga pokušajte primijeniti u svakodnevnu vlastitu praksu. Vjerujem da će predložena tema dati doprinos našem svakodnevnom radu. U ime stručnog i organizacijskog odbora, dobrodošli na Simpozij u Premanturu,

Predsjednica Društva
Tanja Lupieri, bacc. med. techn.

5. Simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara sa međunarodnim sudjelovanjem

Premantura, Croatia

Premantura, od 12. do 15. rujna 2013. godine

10. Kongres KoHOM-a

10. Kongres KoHOM-a

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova - Eleanor Roosevelt

Saznajte više
Registracija