6. simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara sa međunarodnim sudjelovanjem – Medicinska sestra i katarakta

04. – 07. rujna 2014. , Istra

6. simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara sa međunarodnim sudjelovanjem – Medicinska sestra i katarakta

04. – 07. rujna 2014.
Edukacijsko-rehabilitacijski kamp Hrvatskog saveza slijepih, Premantura, Istra

Poštovane kolegice i kolege,
dragi prijatelji,
pozivam Vas na 6. simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara sa međunarodnim sudjelovanjem, od 04. do 07. rujna 2014. godine, koji se radicionalno održava u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu u Premanturi (Istra). Organizatori simpozija su Društvo oftalmoloških medicinskih sestara/ tehničara i Hrvatska udruga medicinskih sestara. Glavna tema ovogodišnjeg simpozija je “Medicinska sestra i katarakta“. Ova tema biti će obrađena kroz više plenarnih predavanja domaćih i stranih predavača, mini simpozija, radionica i okruglog

stola, u okviru kojih će biti prezentirani najsuvremeniji stavovi i dosadašnja iskustva u liječenju, dijagnostici i zdravstvenoj njezi bolesnika s kataraktom. Želimo vas upoznati s uzrocima,  simptomima, dijagnostičkim metodama i suvremenim načinom liječenja katarakte. Stečeno znanje primjenite u svom radu i na taj način doprinosite unapređenju   kvalitete života bolesnika. Vjerujem da će Vas predložena tema zainteresirati za sudjelovanje na ovogodišnjem simpoziju. U ime stručnog i organizacijskog odbora pozivam Vas na simpozij u Premanturu.

Predsjednica Društva
Tanja Lupieri, bacc. med. techn.

6. simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara sa međunarodnim sudjelovanjem – Medicinska sestra i katarakta

Premantura, Croatia

04. – 07. rujna 2014.
Edukacijsko-rehabilitacijski kamp Hrvatskog saveza slijepih, Premantura, Istra

7. hrvatski parodontološki dani 2019 s međunarodn…

Poštovani, ove godine Hrvatsko Parodontološko društvo HLZ-a, navršava 20 godina svoga postojanja. Kada se osvrnemo

Saznajte više
Registracija

Kongres estetske medicine (The Aesthetic Medicine…

Kongres estetske medicine (The Aesthetic Medicine Congress, TAMC 2019), će se održati od 11. do

Saznajte više
Registracija

Komunikacija kao temelj zdravih odnosa unutar ped…

Poštovane kolegice i kolege, čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas na Prvu konferenciju „

Saznajte više
Registracija