6. simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara sa međunarodnim sudjelovanjem – Medicinska sestra i katarakta

04. – 07. rujna 2014. , Istra

6. simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara sa međunarodnim sudjelovanjem – Medicinska sestra i katarakta

04. – 07. rujna 2014.
Edukacijsko-rehabilitacijski kamp Hrvatskog saveza slijepih, Premantura, Istra

Poštovane kolegice i kolege,
dragi prijatelji,
pozivam Vas na 6. simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara sa međunarodnim sudjelovanjem, od 04. do 07. rujna 2014. godine, koji se radicionalno održava u Edukacijsko-rehabilitacijskom kampu u Premanturi (Istra). Organizatori simpozija su Društvo oftalmoloških medicinskih sestara/ tehničara i Hrvatska udruga medicinskih sestara. Glavna tema ovogodišnjeg simpozija je “Medicinska sestra i katarakta“. Ova tema biti će obrađena kroz više plenarnih predavanja domaćih i stranih predavača, mini simpozija, radionica i okruglog

stola, u okviru kojih će biti prezentirani najsuvremeniji stavovi i dosadašnja iskustva u liječenju, dijagnostici i zdravstvenoj njezi bolesnika s kataraktom. Želimo vas upoznati s uzrocima,  simptomima, dijagnostičkim metodama i suvremenim načinom liječenja katarakte. Stečeno znanje primjenite u svom radu i na taj način doprinosite unapređenju   kvalitete života bolesnika. Vjerujem da će Vas predložena tema zainteresirati za sudjelovanje na ovogodišnjem simpoziju. U ime stručnog i organizacijskog odbora pozivam Vas na simpozij u Premanturu.

Predsjednica Društva
Tanja Lupieri, bacc. med. techn.

6. simpozij Društva oftalmoloških medicinskih sestara/tehničara sa međunarodnim sudjelovanjem – Medicinska sestra i katarakta

Premantura, Croatia

04. – 07. rujna 2014.
Edukacijsko-rehabilitacijski kamp Hrvatskog saveza slijepih, Premantura, Istra

10. Kongres KoHOM-a

10. Kongres KoHOM-a

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova - Eleanor Roosevelt

Saznajte više
Registracija