DiaTransplant 2018

DiaTransplant 2018

11. - 14.10.2018, Opatija

DiaTransplant 2018

DiaTransplant 2018 održat će se u Opatiji od 11.-14. listopada 2018. godine.

Osobita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na 7. hrvatski simpozij o nadomještanju bubrežne funkcije, DiaTransplant 2018, koji zajedno organiziraju Klinički bolnički centar Rijeka, Medicinski fakultet sveučilišta u Rijeci, Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju Hrvatskog liječničkog zbora i Hrvatska udruga medicinskih sestara Društvo nefrologije, dijalize i transplantacije bubrega uz pokroviteljstvo Akademije Medicinskih Znanosti Hrvatske.
Iskreno vjerujemo da će ovaj skup biti uspješan prvenstveno radi izbora tema koje su danas u središtu interesa kada je u pitanju nadomještanje bubrežne funkcije. U programu će sudjelovati svi najznačajniji stručnjaci koji se bave nefrologijom u našoj zemlji i šire, a multidisciplinarnim pristupom nadamo se privući i suradne struke koji se svakodnevno u svojem radu susreću s ovim problemom.

DiaTransplant 2018

Opatija, Croatia

DiaTransplant 2018 održat će se u Opatiji od 11.-14. listopada 2018. godine.

10. Kongres KoHOM-a

10. Kongres KoHOM-a

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova - Eleanor Roosevelt

Saznajte više
Registracija