Komunikacija kao temelj zdravih odnosa unutar pedijatrijske skrbi

18. - 20.10.2019., HOTEL KOLOVARE, ZADAR

Komunikacija kao temelj zdravih odnosa unutar pedijatrijske skrbi

Poštovane kolegice i kolege,

čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas na Prvu konferenciju „ Komunikacija kao temelj zdravih odnosa unutar pedijatrijske skrbi“.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, kvalitetna komunikacija definirana je kao jedna od pet vještina neophodnih za zdrav i sretan život. Glavni preduvjet za kvalitetno djelovanje za mnoge profesije, a prije svega zdravstvene je znanje i umijeće kvalitetne komunikacije.
Vještina komunikacije može se definirati kao čovjekovo najjače oružje. Svaka osoba može i ne mora biti uspješna u komunikaciji. Razina uspješnosti je mjerljiva i najbolje se odražava kroz odnose u timu i ocjenu zadovoljstva bolesnika/roditelja. Stručnost, ljubaznost, osmijeh i usmjerenost na bolesnika vrlo često su ključni faktori. Komunikacijske navike grade se odgojem, prvenstveno obiteljskim, ali i stečenim u tijeku školovanja kroz užu i širu društvenu okolinu. Kultura komunikacije vrlo često se oblikuje kroz modele javne komunikacije koja se odražava na pojedinca, ali i na širu društvenu zajednicu. Vrlo često prepoznajemo komunikaciju kao glavni uzrok raznih poteškoća i problema u zdravstvu, a o istom problemu govore i mnoge provedene studije u posljednjih tridesetak godina.
Ciljevi Konferencije su utvrditi koji su najčešći problemi u komunikaciji u pedijatrijskoj zdravstvenoj skrbi s kojima se svakodnevno susrećemo, koliko nam je komunikacijsko znanje ili neznanje kamen spoticanja u dinamičnom procesu rada, te kako spoznati načine za poboljšanje komunikacijskih vještina.

Kristina Kužnik, mag.med.techn.
Predsjednica Pedijatrijskog društva HUMS-a

7. hrvatski parodontološki dani 2019 s međunarodn…

Poštovani, ove godine Hrvatsko Parodontološko društvo HLZ-a, navršava 20 godina svoga postojanja. Kada se osvrnemo

Saznajte više
Registracija

Kongres estetske medicine (The Aesthetic Medicine…

Kongres estetske medicine (The Aesthetic Medicine Congress, TAMC 2019), će se održati od 11. do

Saznajte više
Registracija

Kongres dječjeg zdravlja s međunarodnim sudjelova…

Kongres je namijenjen pedijatrima, ali i svim zainteresiranim za stjecanje novih znanja i razmjenu iskustava iz područja socijalne i …

Saznajte više
Registracija