Uvjeti poslovanja i prodaje

Uvjeti poslovanja i prodaje

Podaci o prodajnom mjestu

Conventus Credo d.o.o.
ID HR-AB-01-080571631
MBS: 080571631
OIB: 94766180676
Petrova 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4854 697
Fax: + 385 1 4854 580
E-mail: info@conventuscredo.hr
Web: www.conventuscredo.hr

Voditelj poslova: Nina Vrdoljak
Svojstvo u kojem nastupa i ovlaštenja: Predsjednica uprave, Društvo zastupa samostalno i pojedinačno

Radno vrijeme:
Ponedjeljak – Petak
8:00 – 16.00h


Opći uvjeti organizacije putovanja

1. Opće odredbe

Ovdje objavljeni opći uvjeti i upute sastavni su dio ugovora između turističke agencije Conventus Credo d.o.o. (u daljnjem tekstu: organizator) i putnika koji prijavljuje odabrani aranžman. Ukoliko je u pojedinom programu objavljena odredba različita od objavljenih u točkama ovih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u programu.

2. Sadržaj aranžmana

Organizator putovanja Conventus Credo jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji on organizira i koji ste primili. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju više sile.

3. Prijave i uplate

Prijave za putovanje primaju se u poslovnici organizatora putovanja kao i putem internetske stranice conventuscredo.hr. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtijeva određeni program putovanja.

Prilikom prijave kupac uplaćuje 100 % vrijednosti aranžmana.

4. Sadržaj i cijena aranžmana

Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja. Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove se usluge trebaju zatražiti prilikom prijave i doplaćuju se na cijenu aranžmana. Fakultativne i posebne usluge koje putnik zatraži tijekom trajanja putovanja plaćaju se turističkom pratitelju ili predstavniku organizatora putovanja u valuti zemlje u kojoj se usluga pruža. Cijene putovanja su objavljene na programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u našim programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u odredištu u kojem boravite te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije.

Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a izračunate prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

Organizator zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju promjene cijena smještaja, prehrane, prijevoznih i drugih usluga, odnosno u slučaju promjene vrijednosnog odnosa valuta koje su osnova za izračunavanje cijene aranžmana. Putnik se obvezuje prihvatiti povećanje cijene do 10%. Ukoliko dođe do povećanja cijene u iznosu većem od 10%, putnik ima pravo odustati od aranžmana bez troška otkaza i to u roku od 48 sati od primljene obavijesti u usmenom ili pismenom obliku. Ne otkaže li putnik u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putnik nema pravo na naknadu štete.

5. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti, restorani, prijevozna sredstva i dr. opisani su prema službenoj kategorizaciji mjesne turističke organizacije u vrijeme izdavanja programa. Standardi smještaja, prehrane, usluga i dr. pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju organizatora u većoj mjeri nego obavijesti navedene u programu putovanja.

6. Promjena programa

Organizator putovanja ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Organizator zadržava pravo promjene dana ili sata polaska zbog izmjena reda letenja ili nastupanja izvanrednih okolnosti, kao i pravo izmjene pravca putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu.

7. Pravo organizatora na otkaz

Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova trajanja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a da su nastupile u vrijeme objave i prodaje programa organizatoru bi bile opravdanim razlogom da program ne objavi i ne prima prijave aranžmana.

8. Odustajanje putnika od putovanja

Ako putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismenim putem. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema sljedećoj ljestvici:

– za otkaz do 90 dana prije puta organizator naplaćuje 10% cijene aranžmana, a min. 200 kuna,
– za otkaz od 91 do 60 dana prije puta 40%,
– za otkaz od 61 do 31 dana prije puta 80%,
– za otkaz od 30 dana prije polaska na put organizator će naplatiti 100 % cijene aranžmana,

Ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava.

9. Osiguranje od rizika otkaz

Da bi putnik izbjegao troškove u slučaju otkaza putovanja može uplatiti osiguranje od rizika otkaza putovanja. Osiguranje od otkaza putovanja naplaćuje se prilikom sklapanja Ugovora i nije ga moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se ovisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku Osiguravajućeg društva. Uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja.

10. Obveze organizatora putovanja

Organizator je dužan brinuti o izvršenju usluga kao i izboru izvršitelja usluga. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 2) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.

11. Obveze putnika

Putnik je dužan posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, organizator putovanja može, na zahtjev putnika, kada je to moguće uz nadoplatu posredovati u njenom pribavljanju. Organizator putovanja ne jamči ishođenje viza.

12. Prtljaga

Prijevoz prtljage zrakoplovom je besplatan do težine koju određuje zračni prijevoznik. Višak prtljage putnik plaća prema važećim cijenama zračnog prijevoznika.

Putnici su dužni voditi brigu o svojim stvarima unesenim u kabinu autobusa, te su ih prilikom svakog napuštanja autobusa dužni ponijeti sa sobom. U protivnom, putnici sami snose odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njihovog nadzora. Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.

Organizator putovanja nije odgovoran za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili vrijednosti u hotelu. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje su oštećenje ili gubitak nastupili.

13. Putno osiguranje

Cijena putovanja ne uključuje osiguranja od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage, osiguranje od rizika otkaza putovanja, niti zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem ugovora smatra se da je putniku bio ponuđen i preporučen paket putnih osiguranja, te dani na uvid uvjeti osiguranja prije kupnje.

14. Smještaj u sobe/apartmane

Raspored smještaja u sobama ili apartmanima određuje recepcija u mjestu boravka. Ako kupac nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanu u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva. Smještaj najčešće nije moguć prije 16 sati na dan početka korištenja usluge, a isti se moraju napustiti do 10 sati ukoliko u programu putovanja nije drugačije navedeno. Dolaske iza 18 sati nužno je najaviti unaprijed, osim ako nije drukčije naznačeno. Brojem raspoloživih kreveta u apartmanu određen je i najveći mogući broj gostiju u apartmanu tj. u apartman se ne može smjestiti više gostiju. Dijete se računa kao odrasla osoba. U sobe/apartmane nije dozvoljeno dovoditi kućne ljubimce ako nije drukčije navedeno, a ako je dozvoljeno, plaća se doplata za boravak kućnih ljubimaca.

15. Način podnošenja prigovora potrošača

Prigovor se može uložiti samo pisanim putem (elektroničkom poštom, poštom, telefaksom ili osobnom dostavom). Agencija je dužna u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

16. Nadležno tijelo

Ministarstvo turizma – Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb

17. Osiguranje za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja

U skladu sa Zakonom, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje, dužni su na najbrži način kontaktirati osiguravatelja navedenog na Ugovoru o putovanju, te navesti adresu ili broj telefona gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati.

U Zagrebu, 03. listopada 2016.


Uvjeti prodaje

Ovim se Pravilima i uvjetima korištenja conventuscredo.hr Internet stranice utvrđuje postupak plaćanja za usluge koje su ponuđene na ovoj stranici. conventuscredo.hr Internet stranica može se koristiti za potrebe korisnika bez ikakvih naknada za korištenje, ali prema propisanim Pravilima i uvjetima za korištenje conventuscredo.hr Internet stranice.

Ispunjavanjem registracijskog obrasca/Ugovora kupac se obvezuje platiti naručene usluge te po primitku potvrde o zaprimanju uplate ostvaruje prava na korištenje istih.
Conventus Credo d.o.o. se obvezuje pružiti kupcu naručene usluge prema uvjetima navedenim u registracijskom obrascu. Sve cijene izražene su u kunama i/ili eurima te uključuju pripadajući PDV.

Načini plaćanja

  1. Online / plaćanje u agenciji
    Uplatu je moguće izvršiti u lokalnoj valuti u agenciji ili online. Plaćanje kreditnom karticom također je prihvaćeno u oba slučaja.
  2. Plaćanje bankovnom doznakom
    Prilikom registracije zaprimit ćete na Vašu e-mailu adresu potvrdu o registraciji na temelju koje možete izvršiti uplatu. Molimo provjerite dobivenu potvrdu kako bi potvrdili da su sve stavke koje ste zatražili uključene. Na temelju te potvrde, možete pokrenuti postupak plaćanja.
  3. Plaćanje kreditnim karticama: American Express, MasterCard, Visa
    Vaša registracija i sve rezervacije će biti konačne čim se naplata završi (prilikom online plaćanja to se događa odmah).

Po zaprimanju uplate korisnik dobiva potvrdu na e-mailu adresu i time završava proces registracije.

Plaćanje na Conventuscredo.hr Internet stranici je sigurno i zaštićeno. Koristimo najsuvremeniju tehnologiju zaštite od zlouporaba te druge tehnologije i sigurnosne procedure po najvišim standardima. Razmjena osjetljivih podataka između sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem mreže koja je potpuno zaštićena od neautoriziranog pristupa.

Sve reklamacije moraju biti zaprimljene pismenim putem na e-mail adresu info@conventuscredo.hr ili adresu ureda Petrova 9, 10000 Zagreb, Hrvatska.


Izjava o prikupljanju i korištenju osobnih podataka

Kako bismo zaštitili kupce prikupljamo isključivo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje naših obveza. Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima tvrtke. Prikupljeni podaci neće biti korišteni u marketinške svrhe.

Conventus Credo d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke Conventus Credo d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


Izjava o zaštiti prijenosa osobnih podataka

Unos i prijenos osobnih podataka i podataka o broju kreditne kartice zaštićen je najvišim sigurnosnim standardima koje osigurava WSpay™ sustav za on-line autorizaciju kreditnih kartica u skladu sa zahtjevima kartičara i kartičarskih brendova te PCI DSS standarda. Autorizacija i naplata kreditnih kartica radi se korištenjem sustava WSpay™ za autorizaciju i naplatu kartica u realnom vremenu.


Način zaštite povjerljivih podataka

Povjerljivost Vaših podataka je zaštićena i osigurana pomoću WSpay ™ Payment Gateway sigurnosnog sustav za autorizaciju kreditnih kartica u realnom vremenu . Stranice za web naplatu osigurane su pomoću Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128- bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.
To omogućuje siguran prijenos Vaših podataka i sprječava neovlašteni pristup podacima tijekom komunikacije između korisnika i WSpay ™ Payment Gateway sustava.

WSpay ™ Payment Gateway sustav i financijske institucije (kartičarske kuće) razmjenjuju podatke koji su također zaštićeni od neovlaštenog pristupa. Brojevi kreditnih kartica se ne pohranjuju i nisu dostupni neovlaštenom osoblju.


Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u Hrvatskim kunama. Iznos koji će se naplatiti se dobiva kroz konverziju cijene u Eurima u hrvatske kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. Prilikom terećenja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u lokalnu valutu prema tečaju kartičnih kuća. Kao rezultat postoji mogućnost razlike od izražene cijene navedene na našim web stranicama.