Projekti

Projekti


Uloga liječnika obiteljske medicine u N…

OPATIJA, 3.11.2016., četvrtak, Konferencijski centar Grand Hotel 4 opatijska cvijeta

Saznajte više
Registracija

Uloga liječnika obiteljske medicine u N…

Šibenik, Gradska vijećnica Trg Republike Hrvatske 3 8. rujna 2016.

Saznajte više
Registracija

20th Congress of the European Anthropol…

Zagreb, Croatia 24th – 28th August 2016 European Anthropology in a Changing World: From Culture to Global Biology

Saznajte više
Registracija