Projekti

Projekti


Uloga liječnika primarne zdravstvene za…

12.05.2016., Pula, Park Plaza Histria Pula

Saznajte više

Uloga liječnika primarne zdravstvene za…

06.04.2016., Osijek, Hotel Osijek

Saznajte više

Uloga liječnika primarne zdravstvene za…

04.06.2016., Opatija, Hotel 4 Opatijska cvijeta

Saznajte više

Uloga liječnika primarne zdravstvene za…

28.04.2016., Karlovac, Hotel Korana Srakovčić

Saznajte više