Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda

08. i 09. travnja 2016., Plitvice

Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda

08. i 09. travnja 2016. // Hotel Jezero, Plitvice

Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda

Plitvice Lakes National Park, Plitvički Ljeskovac, Croatia

08. i 09. travnja 2016. // Hotel Jezero, Plitvice

7. hrvatski parodontološki dani 2019 s međunarodn…

Poštovani, ove godine Hrvatsko Parodontološko društvo HLZ-a, navršava 20 godina svoga postojanja. Kada se osvrnemo

Saznajte više
Registracija

Kongres estetske medicine (The Aesthetic Medicine…

Kongres estetske medicine (The Aesthetic Medicine Congress, TAMC 2019), će se održati od 11. do

Saznajte više
Registracija

Komunikacija kao temelj zdravih odnosa unutar ped…

Poštovane kolegice i kolege, čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas na Prvu konferenciju „

Saznajte više
Registracija