Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda

08. i 09. travnja 2016., Plitvice

Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda

08. i 09. travnja 2016. // Hotel Jezero, Plitvice

Pravni, etički i medicinski aspekti suvremenog vođenja poroda

Plitvice Lakes National Park, Plitvički Ljeskovac, Croatia

08. i 09. travnja 2016. // Hotel Jezero, Plitvice

10. Kongres KoHOM-a

10. Kongres KoHOM-a

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova - Eleanor Roosevelt

Saznajte više
Registracija