20. Dani Psihijatrijskog društva HUMS-a 2. Regionalni kongres

28.-31. svibanj 2014., Brijuni

20. Dani Psihijatrijskog društva HUMS-a 2. Regionalni kongres

28.-31. 05. 2014. Hotel Neptun, Brijuni

20. Dani Psihijatrijskog društva HUMS-a 2. Regionalni kongres

Brijuni National Park, Pula, Croatia

28.-31. 05. 2014. Hotel Neptun, Brijuni

10. Kongres KoHOM-a

10. Kongres KoHOM-a

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova - Eleanor Roosevelt

Saznajte više
Registracija