5. jubilarni kongres KOHOM-a

22.- 25. svibanj 2014.

5. jubilarni kongres KOHOM-a

22.-25.05.2014. – Solaris, Šibenik

Koordinacija liječnika hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) je strukovna udruga liječnika praktičara opće/obiteljske medicine. KoHOM je nastao krajem 2008. godine sa ciljem doprinosa napretku kvalitete, dostupnosti i učinkovitosti zdravstvene zaštite. Osnovna djelatnost KoHOM-a je unapređenje uloge i struke liječnika obiteljske medicine, predlaganje mjera nadležnim institucijama vlasti i predstavničkim tijelima radi postizanja istoga, briga za ugled i prava liječnika obiteljske medicine, suradnja sa znanstvenim i stručnim udrugama, udrugama pacijenata, te pokretanje znanstveno-istraživačkih projekata iz područja rada obiteljskih liječnika. KoHOM kontinuirano organizira i provodi edukaciju svojih članova kroz seminare, radionice, predavanja i okrugle stolove. Teme edukacije podložne su

dogovoru sukladno interesu sudionika kao i interesu partnera. Jedna od planiranih tema edukacije za sljedeću godinu je palijativna skrb.Ono što nudimo jest jedinstvena, jednaka edukacija koja se može održavati po dogovorenim gradovima Republike Hrvatske, ovisno o interesu i ciljanoj skupini sudionika.

Ukoliko ste zainteresirani za ovakav ili sličan oblik suradnje i zajedničku organizaciju edukacije stojimo Vam na raspolaganju.

U ime KoHOM-a s poštovanjem,
Ines Balint, dr.med.
Tanja Pekez-Pavliško, dr.med.

5. jubilarni kongres KOHOM-a

Solaris Beach Resort, Šibenik, Croatia

22.-25.05.2014. – Solaris, Šibenik

7. hrvatski parodontološki dani 2019 s međunarodn…

Poštovani, ove godine Hrvatsko Parodontološko društvo HLZ-a, navršava 20 godina svoga postojanja. Kada se osvrnemo

Saznajte više
Registracija

Kongres estetske medicine (The Aesthetic Medicine…

Kongres estetske medicine (The Aesthetic Medicine Congress, TAMC 2019), će se održati od 11. do

Saznajte više
Registracija

Komunikacija kao temelj zdravih odnosa unutar ped…

Poštovane kolegice i kolege, čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas na Prvu konferenciju „

Saznajte više
Registracija