5. jubilarni kongres KOHOM-a

22.- 25. svibanj 2014.

5. jubilarni kongres KOHOM-a

22.-25.05.2014. – Solaris, Šibenik

Koordinacija liječnika hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) je strukovna udruga liječnika praktičara opće/obiteljske medicine. KoHOM je nastao krajem 2008. godine sa ciljem doprinosa napretku kvalitete, dostupnosti i učinkovitosti zdravstvene zaštite. Osnovna djelatnost KoHOM-a je unapređenje uloge i struke liječnika obiteljske medicine, predlaganje mjera nadležnim institucijama vlasti i predstavničkim tijelima radi postizanja istoga, briga za ugled i prava liječnika obiteljske medicine, suradnja sa znanstvenim i stručnim udrugama, udrugama pacijenata, te pokretanje znanstveno-istraživačkih projekata iz područja rada obiteljskih liječnika. KoHOM kontinuirano organizira i provodi edukaciju svojih članova kroz seminare, radionice, predavanja i okrugle stolove. Teme edukacije podložne su

dogovoru sukladno interesu sudionika kao i interesu partnera. Jedna od planiranih tema edukacije za sljedeću godinu je palijativna skrb.Ono što nudimo jest jedinstvena, jednaka edukacija koja se može održavati po dogovorenim gradovima Republike Hrvatske, ovisno o interesu i ciljanoj skupini sudionika.

Ukoliko ste zainteresirani za ovakav ili sličan oblik suradnje i zajedničku organizaciju edukacije stojimo Vam na raspolaganju.

U ime KoHOM-a s poštovanjem,
Ines Balint, dr.med.
Tanja Pekez-Pavliško, dr.med.

5. jubilarni kongres KOHOM-a

Solaris Beach Resort, Šibenik, Croatia

22.-25.05.2014. – Solaris, Šibenik

10. Kongres KoHOM-a

10. Kongres KoHOM-a

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova - Eleanor Roosevelt

Saznajte više
Registracija