5. Tečaj trajne izobrazbe liječnika

5. Tečaj trajne izobrazbe liječnika

01.-03.03.2019. amadria Park Šibenik

5. Tečaj trajne izobrazbe liječnika

5. Tečaj trajne izobrazbe liječnika. Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi: RACIONALNA DIJAGNOSTIKA I LIJEČENJE 01.-03.03.2019. Amadria Park, Šibenik
10. Kongres KoHOM-a

10. Kongres KoHOM-a

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova - Eleanor Roosevelt

Saznajte više
Registracija