7. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine

19.-22.04.2018., Amadria, Šibenik

7. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine

19.-22.04.2018., Amadria, Šibenik

7. hrvatski kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine

Solaris Beach Resort, Šibenik, Croatia

19.-22.04.2018., Amadria, Šibenik

10. Kongres KoHOM-a

10. Kongres KoHOM-a

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova - Eleanor Roosevelt

Saznajte više
Registracija