FUTUR Z – Međunarodni kongres – „Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030 Futur Z“

25.-27.11.2016. Opatija

FUTUR Z – Međunarodni kongres – „Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030 Futur Z“

25.-27.11.2016. Opatija, KONGRESNI CENTAR GRAND HOTELA 4 OPATIJSKA CVIJETA

Osobita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na Kongres sa međunarodnim sudjelovanjem: u suorganizaciji Udruge poslodavaca u zdravstvu i Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku Hrvatskog liječničkog zbora. Misao vodilja ovog projekta je organizirati jedinstven događaj u regiji koji okuplja sve sudionike zdravstvenog sustava.

IZDVAJAMO TEME:

 • Uloga koncesionara i domova zdravlja u zdravstvenom sustavu RH
 • Položaj domskih liječnika u zdravstvenom sustavu RH
 • Odnos županija i Domova zdravlja prema koncesionarima
 • Poslovanje i učinkovitost koncesionara u odnosu na Dom zdravlja
 • Mjere za spriječavanje odlaska liječnika
 • Zaštita digniteta liječnika
 • Nacionalni preventivni programi u PZZ
 • Uloga Zavoda za javno zdravstvo u provođenju nacionalnih preventivnih programa
 • Uloga Doma zdravlja kao koordinatora zdravstvenih aktivnosti
 • EU strukturni fondovi – mogućnosti za zdravstveni sustav RH
 • Inovativna farmaceutska industrija – revolucija novih metoda liječenja
 • Big data
 • Transparentnost odnosa farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika
 • Inspekcije u ordinaciji PZZ
 • Dentalna medicina u RH – jučer danas sutra
 • Dentalna medicina u EU – pratimo li EU – EU dental manual
 • Preventiva u ordinaciji dentalne medicine
 • Uloga medicinske sestre u PZZ
 • Uloga dentalne asistentice u ordinaciji dentalne medicine
 • Izlazak iz riznice – 2 godine poslije?!
 • Hitni bolnički prijem – koliko je stvarno hitnih?!
 • Upravljanje bolničkim sustavom

Cilj nam je uspostaviti direktnu komunikaciju kroz razmjenu mišljenja i iskustava među samim djelatnicima zdravstvenog sustava u cjelini te izradu prijedloga za poboljšanjem usluga u cjelokupnoj zdravstvenoj zaštiti. Kroz aktualne teme predavanja, diskusija i otvorenih panel rasprava s predstavnicima zdravstvene administracije, svi zainteresirani liječnici mogu direktno dobiti odgovore na sva svoja pitanja. Obzirom na izuzetni značaj navedenog skupa, čast nam je pozvati Vas da svojim prisustvom doprinesete značaju i realizaciji ovog važnog medicinskog i edukacijskog događaja u našoj zemlji.

Veselimo se susretu s Vama u stručnom i društvenom dijelu Kongresa.

FUTUR Z – Međunarodni kongres – „Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030 Futur Z“

Grand Hotel 4 opatijska cvijeta, Ulica Viktora cara Emina, Opatija, Croatia

25.-27.11.2016. Opatija, KONGRESNI CENTAR GRAND HOTELA 4 OPATIJSKA CVIJETA

10. Kongres KoHOM-a

10. Kongres KoHOM-a

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova - Eleanor Roosevelt

Saznajte više
Registracija