FUTUR Z – Međunarodni kongres – „Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030 Futur Z“

25.-27.11.2016. Opatija

FUTUR Z – Međunarodni kongres – „Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030 Futur Z“

25.-27.11.2016. Opatija, KONGRESNI CENTAR GRAND HOTELA 4 OPATIJSKA CVIJETA

Osobita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na Kongres sa međunarodnim sudjelovanjem: u suorganizaciji Udruge poslodavaca u zdravstvu i Hrvatskog društva za poslovnu etiku i zdravstvenu ekonomiku Hrvatskog liječničkog zbora. Misao vodilja ovog projekta je organizirati jedinstven događaj u regiji koji okuplja sve sudionike zdravstvenog sustava.

IZDVAJAMO TEME:

 • Uloga koncesionara i domova zdravlja u zdravstvenom sustavu RH
 • Položaj domskih liječnika u zdravstvenom sustavu RH
 • Odnos županija i Domova zdravlja prema koncesionarima
 • Poslovanje i učinkovitost koncesionara u odnosu na Dom zdravlja
 • Mjere za spriječavanje odlaska liječnika
 • Zaštita digniteta liječnika
 • Nacionalni preventivni programi u PZZ
 • Uloga Zavoda za javno zdravstvo u provođenju nacionalnih preventivnih programa
 • Uloga Doma zdravlja kao koordinatora zdravstvenih aktivnosti
 • EU strukturni fondovi – mogućnosti za zdravstveni sustav RH
 • Inovativna farmaceutska industrija – revolucija novih metoda liječenja
 • Big data
 • Transparentnost odnosa farmaceutske industrije i zdravstvenih radnika
 • Inspekcije u ordinaciji PZZ
 • Dentalna medicina u RH – jučer danas sutra
 • Dentalna medicina u EU – pratimo li EU – EU dental manual
 • Preventiva u ordinaciji dentalne medicine
 • Uloga medicinske sestre u PZZ
 • Uloga dentalne asistentice u ordinaciji dentalne medicine
 • Izlazak iz riznice – 2 godine poslije?!
 • Hitni bolnički prijem – koliko je stvarno hitnih?!
 • Upravljanje bolničkim sustavom

Cilj nam je uspostaviti direktnu komunikaciju kroz razmjenu mišljenja i iskustava među samim djelatnicima zdravstvenog sustava u cjelini te izradu prijedloga za poboljšanjem usluga u cjelokupnoj zdravstvenoj zaštiti. Kroz aktualne teme predavanja, diskusija i otvorenih panel rasprava s predstavnicima zdravstvene administracije, svi zainteresirani liječnici mogu direktno dobiti odgovore na sva svoja pitanja. Obzirom na izuzetni značaj navedenog skupa, čast nam je pozvati Vas da svojim prisustvom doprinesete značaju i realizaciji ovog važnog medicinskog i edukacijskog događaja u našoj zemlji.

Veselimo se susretu s Vama u stručnom i društvenom dijelu Kongresa.

FUTUR Z – Međunarodni kongres – „Zdravlje i zdravstvena zaštita 2015-2030 Futur Z“

Grand Hotel 4 opatijska cvijeta, Ulica Viktora cara Emina, Opatija, Croatia

25.-27.11.2016. Opatija, KONGRESNI CENTAR GRAND HOTELA 4 OPATIJSKA CVIJETA

7. hrvatski parodontološki dani 2019 s međunarodn…

Poštovani, ove godine Hrvatsko Parodontološko društvo HLZ-a, navršava 20 godina svoga postojanja. Kada se osvrnemo

Saznajte više
Registracija

Kongres estetske medicine (The Aesthetic Medicine…

Kongres estetske medicine (The Aesthetic Medicine Congress, TAMC 2019), će se održati od 11. do

Saznajte više
Registracija

Komunikacija kao temelj zdravih odnosa unutar ped…

Poštovane kolegice i kolege, čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas na Prvu konferenciju „

Saznajte više
Registracija