Kongres Hrvatski parodontološki dani 2015 s međunarodnim sudjelovanjem

10.-11. travanj 2015., Zagreb

Kongres Hrvatski parodontološki dani 2015 s međunarodnim sudjelovanjem

10.-11. 04. 2015., Hotel Dubrovnik, Zagreb

Kongres Hrvatski parodontološki dani 2015 s međunarodnim sudjelovanjem

Hotel Dubrovnik, Gajeva ulica, Zagreb, Croatia

10.-11. 04. 2015., Hotel Dubrovnik, Zagreb

10. Kongres KoHOM-a

10. Kongres KoHOM-a

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova - Eleanor Roosevelt

Saznajte više
Registracija