Međunarodni kongres – starenje s HIV-om, pristup sveobuhvatnoj skrbi

15. ožujak, 2018., Hotel Dubrovnik, Zagreb

Međunarodni kongres – starenje s HIV-om, pristup sveobuhvatnoj skrbi

Međunarodni kongres – starenje s HIV-om, pristup sveobuhvatnoj skrbi

Hotel Dubrovnik, Gajeva ulica, Zagreb, Croatia

10. Kongres KoHOM-a

10. Kongres KoHOM-a

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova - Eleanor Roosevelt

Saznajte više
Registracija