Tečaj trajne izobrazbe liječnika: Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi: Koža – ogledalo zdravlja i bolesti

02. do 04. ožujka 2018. / hotel Olympia Sky, Vodice

Tečaj trajne izobrazbe liječnika: Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi: Koža – ogledalo zdravlja i bolesti

Hrvatsko pedijatrijsko društvo

ORGANIZIRA:
Tečaj trajne izobrazbe liječnika:
Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi: Koža – ogledalo zdravlja i bolesti
02. do 04. ožujka 2018. / hotel Olympia Sky, Vodice

Tečaj trajne izobrazbe liječnika: Novi izazovi u prevenciji bolesti dječje dobi: Koža – ogledalo zdravlja i bolesti

Hotel Olympia Sky, Ulica Ljudevita Gaja, Vodice, Croatia

10. Kongres KoHOM-a

10. Kongres KoHOM-a

Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova - Eleanor Roosevelt

Saznajte više
Registracija